Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà các loại41000
2Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
3Xây dựng công trình công ích42200
4Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
5Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
6Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
7Bán buôn thực phẩm4632
8Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
9Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
10Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
11Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu47990
12Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
13Vận tải hành khách đường bộ khác4932
14Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
15Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
16Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
17Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
18Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
19Cho thuê xe có động cơ7710
20Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
21Trồng cây hàng năm khác01190
22Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu08990
23Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
24Đại lý du lịch79110
25Điều hành tua du lịch79120
26Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỘC CHÂU, Mã số thuế: 2901379330, được thành lập ngày 24/04/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 19, đường Nguyễn Sinh Cung, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM THỊ LỪNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH BQD

Mã số thuế: 3801158202

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỢI HẢI

Mã số thuế: 0104006656

Tìm thông tin Doanh nghiệp