Ngành nghề kinh doanh

1Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
2Bán buôn đồ uống4633
3Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
4Vận tải hành khách đường bộ khác4932
5Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
6Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
7Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
8Dịch vụ ăn uống khác56290
9Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
10Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
11Đại lý du lịch79110
12Điều hành tua du lịch79120
13Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH HÒA PHƯỚC, Mã số thuế: 2901837559, được thành lập ngày 15/03/2016, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đường Mai Thúc Loan, khối Hiếu Hạp, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HÀ THỊ TÂM

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp