Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
2Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
3Đại lý, môi giới, đấu giá4610
4Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
5Bán buôn đồ uống4633
6Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
7Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
8Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
9Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
10Vận tải hành khách đường bộ khác4932
11Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
12Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
13Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
14Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
15Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
16Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
17Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
18Hoạt động tư vấn quản lý70200
19Quảng cáo73100
20Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
21Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
22Cho thuê xe có động cơ7710
23Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
24Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
25Điều hành tua du lịch79120
26Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN (Tên nước ngoài: PHAN NGUYEN INTERNATIONAL TRAVEL TOURIST CO.,LTD), Mã số thuế: 0312676058, được thành lập ngày 06/03/2014, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 09 Trần Văn Đang, Phường 09, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHAN QUỐC HÙNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Điều hành tua du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MARREL & BRO

Mã số thuế: 3301547810

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MARECO

Mã số thuế: 0106250698

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MANILA RESORT

Mã số thuế: 3401168968

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MALADIWA VIỆT

Mã số thuế: 3603504002

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MAI

Mã số thuế: 0311324286

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MAIKA

Mã số thuế: 0312216043

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MAI THƠM

Mã số thuế: 2802896659

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MAI HOÀNG

Mã số thuế: 0106323402

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MAI GIA

Mã số thuế: 0315794042

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MAGNOLIA

Mã số thuế: 3101068024

CÔNG TY TNHH DU LỊCH M&K

Mã số thuế: 0314542765

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ KHÁCH

Mã số thuế: 3602470431

Tìm thông tin Doanh nghiệp