Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200
2Vận tải hành khách đường bộ khác4932
3Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
4Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
5Đại lý du lịch79110
6Đại lý, môi giới, đấu giá4610
7Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
8Hoạt động viễn thông khác6190
9Quảng cáo73100
10Điều hành tua du lịch79120
11Cho thuê xe có động cơ7710
12Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
13Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH NỤ CƯỜI VÀNG (Tên nước ngoài: GST), Mã số thuế: 4201284630, được thành lập ngày 21/04/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 01 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ BÍCH KHOA

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Đại lý du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MAI THƠM

Mã số thuế: 2802896659

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MAI HOÀNG

Mã số thuế: 0106323402

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MAI GIA

Mã số thuế: 0315794042

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MAGNOLIA

Mã số thuế: 3101068024

CÔNG TY TNHH DU LỊCH M&K

Mã số thuế: 0314542765

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ KHÁCH

Mã số thuế: 3602470431

Tìm thông tin Doanh nghiệp