Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán buôn đồ uống4633
3Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
4Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
5Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
6Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
7Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
8Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ4781
9Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
10Cơ sở lưu trú khác5590
11Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
12Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
13Dịch vụ ăn uống khác5629
14Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
15Đại lý du lịch7911
16Điều hành tua du lịch7912
17Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7920

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH KIM NGÂN TRAVEL (Tên nước ngoài: KIM NGÂN TRAVEL), Mã số thuế: 0901038432, được thành lập ngày 19/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu công nghiệp Phố Nối B, Xã Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRƯƠNG THỊ NGÂN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Điều hành tua du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp