Ngành nghề kinh doanh

1Điều hành tua du lịch79120
2Vận tải hành khách đường bộ khác4932
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
4Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
5Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
6Quảng cáo73100
7Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
8Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
9Đại lý du lịch79110
10Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH MINH TRÍ (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH MINH TRÍ), Mã số thuế: 5801342131, được thành lập ngày 11/05/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 165 Tự Phước, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐẶNG THỊ MAI PHƯƠNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Điều hành tua du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MAI GIA

Mã số thuế: 0315794042

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MAGNOLIA

Mã số thuế: 3101068024

CÔNG TY TNHH DU LỊCH M&K

Mã số thuế: 0314542765

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ KHÁCH

Mã số thuế: 3602470431

Tìm thông tin Doanh nghiệp