Ngành nghề kinh doanh

1Điều hành tua du lịch7912
2Vận tải hành khách đường bộ khác4932
3Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
4Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
5Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
6Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
7Đại lý du lịch7911

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH LONG TRAVEL (Tên nước ngoài: LONG TRAVEL), Mã số thuế: 3200691818, được thành lập ngày 24/04/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 91 Ngô Thì Nhậm, Phường 1, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THÀNH LUÂN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Điều hành tua du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ KHÁCH

Mã số thuế: 3602470431

Tìm thông tin Doanh nghiệp