Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hành khách đường bộ khác4932
2Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
3Cho thuê xe có động cơ7710
4Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
5Đại lý du lịch79110
6Điều hành tua du lịch79120
7Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH LUCKY STAR NHA TRANG (Tên nước ngoài: NHA TRANG LUCKY STAR TRAVEL CO., LTD), Mã số thuế: 4201572773, được thành lập ngày 16/09/2013, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 74 Lê Đại Hành, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ THANH TÂM

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Điều hành tua du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DU LỊCH M&K

Mã số thuế: 0314542765

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ KHÁCH

Mã số thuế: 3602470431

Tìm thông tin Doanh nghiệp