Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
2Đại lý du lịch79110
3Điều hành tua du lịch79120
4Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH BQD (Tên nước ngoài: BQD TRAVEL TOURIST CO.,LTD)), Mã số thuế: 3801158202, được thành lập ngày 18/10/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 2, Thôn Tân Lực, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng, Bình Phước

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Đại lý du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp