Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
3Giáo dục thể thao và giải trí85510
4Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
5Đại lý du lịch79110
6Điều hành tua du lịch79120
7Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH GIAO LONG NYINGMA (Tên nước ngoài: GIAO LONG NYINGMA), Mã số thuế: 0312970003, được thành lập ngày 14/10/2014, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 204 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRỊNH THÁI BÌNH DƯƠNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Đại lý du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp