Ngành nghề kinh doanh

1Điều hành tua du lịch79120
2Vận tải hành khách đường sắt49110
3Vận tải hàng hóa đường sắt49120
4Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
5Vận tải hành khách đường bộ khác4932
6Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
7Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
8Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
9Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
10Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
11Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
12Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
13Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình59130
14Quảng cáo73100
15Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
16Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
17Hoạt động nhiếp ảnh74200
18Cho thuê xe có động cơ7710
19Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
20Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
21Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
22Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao93120
23Hoạt động thể thao khác93190
24Cung ứng lao động tạm thời78200
25Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
26Đại lý du lịch79110
27Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
28Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỬA VIỆT - CHI NHÁNH PHÚ LÂM (Tên nước ngoài: LUA VIET TOURS CO., LTD - PHU LAM BRANCH), Mã số thuế: 0301659981-015, được thành lập ngày 04/05/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 34 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Minh Hà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Điều hành tua du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH BQD

Mã số thuế: 3801158202

Tìm thông tin Doanh nghiệp