Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh4762
3Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
4Vận tải hành khách đường sắt4911
5Vận tải hàng hóa đường sắt4912
6Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác4929
7Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
8Vận tải hành khách đường bộ khác4932
9Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
10Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
11Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
12Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
13Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
14Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
15Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
16Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5913
17Quảng cáo7310
18Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
19Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
20Hoạt động nhiếp ảnh7420
21Cho thuê xe có động cơ7710
22Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
23Đại lý du lịch7911
24Điều hành tua du lịch7912
25Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
26Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
27Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao9312
28Hoạt động thể thao khác9319

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỬA VIỆT TÂY NAM-CHI NHÁNH VĨNH LONG (Tên nước ngoài: LUA VIET SOUTHWEST TOURS LIMITED LIABILITY COMPANY - VINH LONG BRANCH), Mã số thuế: 1801614518-001, được thành lập ngày 06/01/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 51E đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Minh Hà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Điều hành tua du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH BQD

Mã số thuế: 3801158202

Tìm thông tin Doanh nghiệp