Ngành nghề kinh doanh

1Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
2Sản xuất linh kiện điện tử2610
3Thu gom rác thải không độc hại3811
4Thu gom rác thải độc hại3812
5Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại3821
6Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
7Tái chế phế liệu3830
8Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác3900
9Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
10Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
11Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
12Vận tải hành khách đường bộ khác4932
13Bốc xếp hàng hóa5224
14Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
15Cơ sở lưu trú khác5590
16Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
17Hoạt động pháp luật6910
18Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
19Cung ứng lao động tạm thời7820
20Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
21Đại lý du lịch7911
22Điều hành tua du lịch7912
23Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
24Dịch vụ điều tra8030
25Vệ sinh chung nhà cửa8121
26Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129
27Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
28Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ANAM VINA, Mã số thuế: 2400895006, được thành lập ngày 22/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn My Điền, Thị Trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ HẰNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất linh kiện điện tử.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ANCOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105468885

CÔNG TY TNHH ANCOBIZ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108845549

CÔNG TY TNHH ANCI

Mã số thuế: 0109005493

CÔNG TY TNHH ANCHOVY VIỆT NAM

Mã số thuế: 2802450014

CÔNG TY TNHH ANCHOR NETWORK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108805899

CÔNG TY TNHH ANCHOR LAND

Mã số thuế: 0314577729

CÔNG TY TNHH ANCHI

Mã số thuế: 2802545883

CÔNG TY TNHH ANCHI VIETNAM

Mã số thuế: 0313472579

CÔNG TY TNHH ANCHI THE WOODS

Mã số thuế: 3702861125

CÔNG TY TNHH ANCHENG TRADING

Mã số thuế: 0601159556

CÔNG TY TNHH ANCES

Mã số thuế: 0315845699

CÔNG TY TNHH ANCER

Mã số thuế: 2601039005

CÔNG TY TNHH ANCAT

Mã số thuế: 0801222967

CÔNG TY TNHH ANCARAT HÀ NỘI

Mã số thuế: 0105245624

CÔNG TY TNHH ANCAO

Mã số thuế: 0106835778

CÔNG TY TNHH ANCADU

Mã số thuế: 0108809163

CÔNG TY TNHH ANC MEDIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107687868

CÔNG TY TNHH ANBROSIS

Mã số thuế: 0310778223

CÔNG TY TNHH ANBOPHARM

Mã số thuế: 0313654787

CÔNG TY TNHH ANBOOKS

Mã số thuế: 0313483771

CÔNG TY TNHH ANBITA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312213814

CÔNG TY TNHH ANBICO

Mã số thuế: 4601330835

CÔNG TY TNHH ANBI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0402097496

CÔNG TY TNHH ANBI HAIR

Mã số thuế: 2301149977

CÔNG TY TNHH ANBER

Mã số thuế: 0316517210

CÔNG TY TNHH ANBERRY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109366605

CÔNG TY TNHH ANBELLA

Mã số thuế: 0315487531

CÔNG TY TNHH ANB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106396048

CÔNG TY TNHH ANB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106386667

CÔNG TY TNHH ANB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106380383

CÔNG TY TNHH ANB LOGISTICS

Mã số thuế: 0313639323

CÔNG TY TNHH ANB EDUCATION

Mã số thuế: 0314123588

CÔNG TY TNHH ANATURAL

Mã số thuế: 0315841888

CÔNG TY TNHH ANATOLI

Mã số thuế: 4201723503

CÔNG TY TNHH ANATOLIAN LION

Mã số thuế: 0108265611

CÔNG TY TNHH ANATA

Mã số thuế: 0108818993

CÔNG TY TNHH ANARCHITECT

Mã số thuế: 0312154492

CÔNG TY TNHH ANAQ VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702792577

CÔNG TY TNHH ANANTA 168 GROUP VIETNAM

Mã số thuế: 0315513333

CÔNG TY TNHH ANANH HÀ NỘI

Mã số thuế: 0107602790

CÔNG TY TNHH ANANDO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107799554

CÔNG TY TNHH ANANDA

Mã số thuế: 0310855118

CÔNG TY TNHH ANANDA MARGA SAIGON

Mã số thuế: 0315649895

CÔNG TY TNHH ANAN SÀI GÒN

Mã số thuế: 0314751871

CÔNG TY TNHH ANAN SPA

Mã số thuế: 0315496409

CÔNG TY TNHH ANAN A&B

Mã số thuế: 0314288565

CÔNG TY TNHH ANAMNESIS

Mã số thuế: 0313391739

Tìm thông tin Doanh nghiệp