Ngành nghề kinh doanh

1Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
2Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ03221
3Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt03222
4Sản xuất giống thuỷ sản03230
5Khai thác và thu gom than cứng05100
6Khai thác và thu gom than non05200
7Khai thác dầu thô06100
8Khai thác khí đốt tự nhiên06200
9Khai thác quặng sắt07100
10Khai thác quặng uranium và quặng thorium07210
11Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
12Chế biến và đóng hộp thuỷ sản10201
13Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh10202
14Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô10203
15Chế biến và bảo quản nước mắm10204
16Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác10209
17Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
18Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ31001
19Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác31009
20Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan32110
21Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan32120
22Sản xuất nhạc cụ32200
23Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao32300
24Sản xuất đồ chơi, trò chơi32400
25Đại lý, môi giới, đấu giá4610
26Đại lý46101
27Môi giới46102
28Đấu giá46103
29Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
30Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
31Bán buôn hoa và cây46202
32Bán buôn động vật sống46203
33Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
34Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
35Bán buôn gạo46310
36Bán buôn thực phẩm4632
37Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
38Bán buôn thủy sản46322
39Bán buôn rau, quả46323
40Bán buôn cà phê46324
41Bán buôn chè46325
42Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
43Bán buôn thực phẩm khác46329
44Bán buôn đồ uống4633
45Bán buôn đồ uống có cồn46331
46Bán buôn đồ uống không có cồn46332
47Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
48Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
49Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
50Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
51Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
52Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
53Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
54Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
55Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
56Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
57Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
58Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
59Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
60Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
61Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
62Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
63Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
64Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
65Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
66Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
67Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
68Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
69Bán buôn quặng kim loại46621
70Bán buôn sắt, thép46622
71Bán buôn kim loại khác46623
72Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
73Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
74Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
75Bán buôn xi măng46632
76Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
77Bán buôn kính xây dựng46634
78Bán buôn sơn, vécni46635
79Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
80Bán buôn đồ ngũ kim46637
81Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
82Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
83Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
84Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
85Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
86Bán buôn cao su46694
87Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
88Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
89Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
90Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
91Bán buôn tổng hợp46900
92Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
93Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
94Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
95Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
96Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
97Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
98Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
99Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
100Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
101Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
102Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
103Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
104Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
105Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
106Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
107Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
108Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
109Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
110Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
111Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
112Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
113Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
114Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
115Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
116Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
117Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
118Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
119Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
120Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
121Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
122Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
123Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
124Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
125Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
126Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
127Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
128Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
129Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
130Vận tải đường ống49400
131Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
132Vận tải hàng hóa ven biển50121
133Vận tải hàng hóa viễn dương50122
134Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
135Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50221
136Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50222
137Vận tải hành khách hàng không51100
138Vận tải hàng hóa hàng không51200
139Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
140Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
141Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
142Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
143Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
144Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương52221
145Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa52222
146Bốc xếp hàng hóa5224
147Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
148Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
149Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
150Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
151Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
152Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
153Dịch vụ đại lý tàu biển52291
154Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
155Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
156Bưu chính53100
157Chuyển phát53200
158Cho thuê xe có động cơ7710
159Cho thuê ôtô77101
160Cho thuê xe có động cơ khác77109
161Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
162Cho thuê băng, đĩa video77220
163Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
164Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
165Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
166Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
167Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
168Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
169Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
170Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
171Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ANB INTERNATIONAL LOGISTICS (Tên nước ngoài: ANB INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD), Mã số thuế: 0316272391, được thành lập ngày 14/05/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 88 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Giang Thị Thu Hằng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ANDAS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315753215

CÔNG TY TNHH ANDANTIST

Mã số thuế: 0316188277

CÔNG TY TNHH ANDAMIRO

Mã số thuế: 0315826336

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314575640

CÔNG TY TNHH ANDA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0102022971

CÔNG TY TNHH AND VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106982483

CÔNG TY TNHH AND VINA

Mã số thuế: 2301109318

CÔNG TY TNHH AND SYSTEM VINA

Mã số thuế: 3603504771

CÔNG TY TNHH AND MORE TOUR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106998437

CÔNG TY TNHH ANC

Mã số thuế: 2500603465

CÔNG TY TNHH ANC

Mã số thuế: 0104752075

CÔNG TY TNHH ANC

Mã số thuế: 0104011152

CÔNG TY TNHH ANCUVI

Mã số thuế: 2300941386

CÔNG TY TNHH ANCOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105468885

CÔNG TY TNHH ANCOBIZ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108845549

CÔNG TY TNHH ANCI

Mã số thuế: 0109005493

CÔNG TY TNHH ANCHOVY VIỆT NAM

Mã số thuế: 2802450014

CÔNG TY TNHH ANCHOR NETWORK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108805899

CÔNG TY TNHH ANCHOR LAND

Mã số thuế: 0314577729

CÔNG TY TNHH ANCHI

Mã số thuế: 2802545883

CÔNG TY TNHH ANCHI VIETNAM

Mã số thuế: 0313472579

CÔNG TY TNHH ANCHI THE WOODS

Mã số thuế: 3702861125

CÔNG TY TNHH ANCHENG TRADING

Mã số thuế: 0601159556

CÔNG TY TNHH ANCES

Mã số thuế: 0315845699

CÔNG TY TNHH ANCER

Mã số thuế: 2601039005

CÔNG TY TNHH ANCAT

Mã số thuế: 0801222967

CÔNG TY TNHH ANCARAT HÀ NỘI

Mã số thuế: 0105245624

CÔNG TY TNHH ANCAO

Mã số thuế: 0106835778

CÔNG TY TNHH ANCADU

Mã số thuế: 0108809163

CÔNG TY TNHH ANC MEDIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107687868

CÔNG TY TNHH ANBROSIS

Mã số thuế: 0310778223

CÔNG TY TNHH ANBOPHARM

Mã số thuế: 0313654787

CÔNG TY TNHH ANBOOKS

Mã số thuế: 0313483771

CÔNG TY TNHH ANBITA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312213814

CÔNG TY TNHH ANBICO

Mã số thuế: 4601330835

CÔNG TY TNHH ANBI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0402097496

CÔNG TY TNHH ANBI HAIR

Mã số thuế: 2301149977

CÔNG TY TNHH ANBER

Mã số thuế: 0316517210

CÔNG TY TNHH ANBERRY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109366605

CÔNG TY TNHH ANBELLA

Mã số thuế: 0315487531

CÔNG TY TNHH ANB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106396048

CÔNG TY TNHH ANB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106386667

CÔNG TY TNHH ANB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106380383

CÔNG TY TNHH ANB LOGISTICS

Mã số thuế: 0313639323

Tìm thông tin Doanh nghiệp