Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4761
3Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh4762
4Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
5Đại lý, môi giới, đấu giá4610
6In ấn1811
7Dịch vụ liên quan đến in1812
8Sao chép bản ghi các loại1820
9Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
10Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
11Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
12Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
13Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc5920
14Hoạt động hậu kỳ5912
15Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
16Hoạt động nhiếp ảnh7420
17Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí9000
18Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
19Hoạt động tư vấn quản lý7020
20Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
21Quảng cáo7310
22Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ANBOOKS (Tên nước ngoài: ANBOOKS COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0313483771, được thành lập ngày 12/10/2015, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 43 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ANDOPHARMA

Mã số thuế: 0314604517

CÔNG TY TNHH ANDOPAINT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0401984713

CÔNG TY TNHH ANDONG ZZIMDAK

Mã số thuế: 0402005738

CÔNG TY TNHH ANDONG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106866913

CÔNG TY TNHH ANDO TECH

Mã số thuế: 0401832559

CÔNG TY TNHH ANDMORE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315104108

CÔNG TY TNHH ANDIMIX

Mã số thuế: 3603626096

CÔNG TY TNHH ANDI CỘNG

Mã số thuế: 0109373553

CÔNG TY TNHH ANDGO

Mã số thuế: 0105798107

CÔNG TY TNHH ANDA

Mã số thuế: 4201686900

CÔNG TY TNHH ANDATASIA

Mã số thuế: 0312540307

CÔNG TY TNHH ANDAS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315753215

CÔNG TY TNHH ANDANTIST

Mã số thuế: 0316188277

CÔNG TY TNHH ANDAMIRO

Mã số thuế: 0315826336

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314575640

CÔNG TY TNHH ANDA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0102022971

CÔNG TY TNHH AND VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106982483

CÔNG TY TNHH AND VINA

Mã số thuế: 2301109318

CÔNG TY TNHH AND SYSTEM VINA

Mã số thuế: 3603504771

CÔNG TY TNHH AND MORE TOUR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106998437

CÔNG TY TNHH ANC

Mã số thuế: 2500603465

CÔNG TY TNHH ANC

Mã số thuế: 0104752075

CÔNG TY TNHH ANC

Mã số thuế: 0104011152

CÔNG TY TNHH ANCUVI

Mã số thuế: 2300941386

CÔNG TY TNHH ANCOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105468885

CÔNG TY TNHH ANCOBIZ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108845549

CÔNG TY TNHH ANCI

Mã số thuế: 0109005493

CÔNG TY TNHH ANCHOVY VIỆT NAM

Mã số thuế: 2802450014

CÔNG TY TNHH ANCHOR NETWORK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108805899

CÔNG TY TNHH ANCHOR LAND

Mã số thuế: 0314577729

CÔNG TY TNHH ANCHI

Mã số thuế: 2802545883

CÔNG TY TNHH ANCHI VIETNAM

Mã số thuế: 0313472579

CÔNG TY TNHH ANCHI THE WOODS

Mã số thuế: 3702861125

CÔNG TY TNHH ANCHENG TRADING

Mã số thuế: 0601159556

CÔNG TY TNHH ANCES

Mã số thuế: 0315845699

CÔNG TY TNHH ANCER

Mã số thuế: 2601039005

CÔNG TY TNHH ANCAT

Mã số thuế: 0801222967

CÔNG TY TNHH ANCARAT HÀ NỘI

Mã số thuế: 0105245624

CÔNG TY TNHH ANCAO

Mã số thuế: 0106835778

CÔNG TY TNHH ANCADU

Mã số thuế: 0108809163

CÔNG TY TNHH ANC MEDIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107687868

CÔNG TY TNHH ANBROSIS

Mã số thuế: 0310778223

CÔNG TY TNHH ANBOPHARM

Mã số thuế: 0313654787

Tìm thông tin Doanh nghiệp