Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu20290
2Sửa chữa máy móc, thiết bị33120
3Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
4Phá dỡ43110
5Chuẩn bị mặt bằng43120
6Lắp đặt hệ thống điện43210
7Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
8Hoàn thiện công trình xây dựng43300
9Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
10Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
11Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
12Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
13Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
14Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
15Đại lý, môi giới, đấu giá4610
16Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
17Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
18Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
19Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
20Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
21Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
22Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
23Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
24Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
25Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
26Bốc xếp hàng hóa5224
27Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
28Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
29Hoạt động tư vấn quản lý70200
30Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
31Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
32Cho thuê xe có động cơ7710
33Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
34Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
35Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
36Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600
37Hoạt động của các cơ sở thể thao93110
38Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao93120
39May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)14100
40Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ1610
41Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác16210
42Sản xuất đồ gỗ xây dựng16220
43Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
44Đại lý du lịch79110
45Điều hành tua du lịch79120
46Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ANCHI VIETNAM (Tên nước ngoài: ANCHI VIETNAM CO.,LTD), Mã số thuế: 0313472579, được thành lập ngày 06/10/2015, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 46, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN ĐĂNG KHANG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ANDY & MAIA

Mã số thuế: 0316515421

CÔNG TY TNHH ANDUONG TECH

Mã số thuế: 2301169363

CÔNG TY TNHH ANDRO

Mã số thuế: 0106992964

CÔNG TY TNHH ANDRITZ HYDRO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107637419

CÔNG TY TNHH ANDRITZ HYDRO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107311953

CÔNG TY TNHH ANDREW TOYS

Mã số thuế: 0313399287

CÔNG TY TNHH ANDREW HANS

Mã số thuế: 0107882837

CÔNG TY TNHH ANDRE & NICOLE

Mã số thuế: 0315376052

CÔNG TY TNHH ANDOZA

Mã số thuế: 4900866159

CÔNG TY TNHH ANDOVEDA

Mã số thuế: 0313906674

CÔNG TY TNHH ANDORRA SWEET

Mã số thuế: 0314512087

CÔNG TY TNHH ANDORA

Mã số thuế: 2901992498

CÔNG TY TNHH ANDORA - CHI NHÁNH HÀ TĨNH

Mã số thuế: 2901992498-001

CÔNG TY TNHH ANDOPHARMA

Mã số thuế: 0314604517

CÔNG TY TNHH ANDOPAINT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0401984713

CÔNG TY TNHH ANDONG ZZIMDAK

Mã số thuế: 0402005738

CÔNG TY TNHH ANDONG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106866913

CÔNG TY TNHH ANDO TECH

Mã số thuế: 0401832559

CÔNG TY TNHH ANDMORE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315104108

CÔNG TY TNHH ANDIMIX

Mã số thuế: 3603626096

CÔNG TY TNHH ANDI CỘNG

Mã số thuế: 0109373553

CÔNG TY TNHH ANDGO

Mã số thuế: 0105798107

CÔNG TY TNHH ANDA

Mã số thuế: 4201686900

CÔNG TY TNHH ANDATASIA

Mã số thuế: 0312540307

CÔNG TY TNHH ANDAS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315753215

CÔNG TY TNHH ANDANTIST

Mã số thuế: 0316188277

CÔNG TY TNHH ANDAMIRO

Mã số thuế: 0315826336

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314575640

CÔNG TY TNHH ANDA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0102022971

CÔNG TY TNHH AND VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106982483

CÔNG TY TNHH AND VINA

Mã số thuế: 2301109318

CÔNG TY TNHH AND SYSTEM VINA

Mã số thuế: 3603504771

CÔNG TY TNHH AND MORE TOUR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106998437

CÔNG TY TNHH ANC

Mã số thuế: 2500603465

CÔNG TY TNHH ANC

Mã số thuế: 0104752075

CÔNG TY TNHH ANC

Mã số thuế: 0104011152

CÔNG TY TNHH ANCUVI

Mã số thuế: 2300941386

CÔNG TY TNHH ANCOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105468885

CÔNG TY TNHH ANCOBIZ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108845549

CÔNG TY TNHH ANCI

Mã số thuế: 0109005493

CÔNG TY TNHH ANCHOVY VIỆT NAM

Mã số thuế: 2802450014

CÔNG TY TNHH ANCHOR NETWORK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108805899

CÔNG TY TNHH ANCHOR LAND

Mã số thuế: 0314577729

CÔNG TY TNHH ANCHI

Mã số thuế: 2802545883

Tìm thông tin Doanh nghiệp