Ngành nghề kinh doanh

1Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
2Bán buôn thực phẩm4632

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ANCHOVY VIỆT NAM (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH ANCHOVY VIỆT NAM), Mã số thuế: 2802450014, được thành lập ngày 22/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Thượng Hải, Xã Hải Thanh, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ANDY-STUDY ABROAD

Mã số thuế: 0104933748

CÔNG TY TNHH ANDY INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0316294363

CÔNG TY TNHH ANDY - STUDY ABROAD

Mã số thuế: 0104104217

CÔNG TY TNHH ANDY & SUNFLOWERS

Mã số thuế: 4201762622

CÔNG TY TNHH ANDY & MAIA

Mã số thuế: 0316515421

CÔNG TY TNHH ANDUONG TECH

Mã số thuế: 2301169363

CÔNG TY TNHH ANDRO

Mã số thuế: 0106992964

CÔNG TY TNHH ANDRITZ HYDRO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107637419

CÔNG TY TNHH ANDRITZ HYDRO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107311953

CÔNG TY TNHH ANDREW TOYS

Mã số thuế: 0313399287

CÔNG TY TNHH ANDREW HANS

Mã số thuế: 0107882837

CÔNG TY TNHH ANDRE & NICOLE

Mã số thuế: 0315376052

CÔNG TY TNHH ANDOZA

Mã số thuế: 4900866159

CÔNG TY TNHH ANDOVEDA

Mã số thuế: 0313906674

CÔNG TY TNHH ANDORRA SWEET

Mã số thuế: 0314512087

CÔNG TY TNHH ANDORA

Mã số thuế: 2901992498

CÔNG TY TNHH ANDORA - CHI NHÁNH HÀ TĨNH

Mã số thuế: 2901992498-001

CÔNG TY TNHH ANDOPHARMA

Mã số thuế: 0314604517

CÔNG TY TNHH ANDOPAINT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0401984713

CÔNG TY TNHH ANDONG ZZIMDAK

Mã số thuế: 0402005738

CÔNG TY TNHH ANDONG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106866913

CÔNG TY TNHH ANDO TECH

Mã số thuế: 0401832559

CÔNG TY TNHH ANDMORE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315104108

CÔNG TY TNHH ANDIMIX

Mã số thuế: 3603626096

CÔNG TY TNHH ANDI CỘNG

Mã số thuế: 0109373553

CÔNG TY TNHH ANDGO

Mã số thuế: 0105798107

CÔNG TY TNHH ANDA

Mã số thuế: 4201686900

CÔNG TY TNHH ANDATASIA

Mã số thuế: 0312540307

CÔNG TY TNHH ANDAS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315753215

CÔNG TY TNHH ANDANTIST

Mã số thuế: 0316188277

CÔNG TY TNHH ANDAMIRO

Mã số thuế: 0315826336

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314575640

CÔNG TY TNHH ANDA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0102022971

CÔNG TY TNHH AND VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106982483

CÔNG TY TNHH AND VINA

Mã số thuế: 2301109318

CÔNG TY TNHH AND SYSTEM VINA

Mã số thuế: 3603504771

CÔNG TY TNHH AND MORE TOUR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106998437

CÔNG TY TNHH ANC

Mã số thuế: 2500603465

CÔNG TY TNHH ANC

Mã số thuế: 0104752075

CÔNG TY TNHH ANC

Mã số thuế: 0104011152

CÔNG TY TNHH ANCUVI

Mã số thuế: 2300941386

CÔNG TY TNHH ANCOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105468885

CÔNG TY TNHH ANCOBIZ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108845549

CÔNG TY TNHH ANCI

Mã số thuế: 0109005493

Tìm thông tin Doanh nghiệp