Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng2740
2Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
5Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học3313
6Sửa chữa thiết bị điện3314
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
8Sửa chữa thiết bị khác3319
9Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
10Sản xuất các cấu kiện kim loại2511
11Sản xuất điện3511
12Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
13Lắp đặt hệ thống điện4321
14Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
15Vận tải hành khách đường bộ khác4932
16Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ANBI VIỆT NAM (Tên nước ngoài: ANBI VIETNAM COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0402097496, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 109 Núi Thành, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VŨ KHẮC LÃM, Số điện thoại: 0903364999, Địa chỉ: 109 Núi Thành, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ANDONG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106866913

CÔNG TY TNHH ANDO TECH

Mã số thuế: 0401832559

CÔNG TY TNHH ANDMORE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315104108

CÔNG TY TNHH ANDIMIX

Mã số thuế: 3603626096

CÔNG TY TNHH ANDI CỘNG

Mã số thuế: 0109373553

CÔNG TY TNHH ANDGO

Mã số thuế: 0105798107

CÔNG TY TNHH ANDA

Mã số thuế: 4201686900

CÔNG TY TNHH ANDATASIA

Mã số thuế: 0312540307

CÔNG TY TNHH ANDAS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315753215

CÔNG TY TNHH ANDANTIST

Mã số thuế: 0316188277

CÔNG TY TNHH ANDAMIRO

Mã số thuế: 0315826336

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314575640

CÔNG TY TNHH ANDA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0102022971

CÔNG TY TNHH AND VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106982483

CÔNG TY TNHH AND VINA

Mã số thuế: 2301109318

CÔNG TY TNHH AND SYSTEM VINA

Mã số thuế: 3603504771

CÔNG TY TNHH AND MORE TOUR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106998437

CÔNG TY TNHH ANC

Mã số thuế: 2500603465

CÔNG TY TNHH ANC

Mã số thuế: 0104752075

CÔNG TY TNHH ANC

Mã số thuế: 0104011152

CÔNG TY TNHH ANCUVI

Mã số thuế: 2300941386

CÔNG TY TNHH ANCOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105468885

CÔNG TY TNHH ANCOBIZ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108845549

CÔNG TY TNHH ANCI

Mã số thuế: 0109005493

CÔNG TY TNHH ANCHOVY VIỆT NAM

Mã số thuế: 2802450014

CÔNG TY TNHH ANCHOR NETWORK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108805899

CÔNG TY TNHH ANCHOR LAND

Mã số thuế: 0314577729

CÔNG TY TNHH ANCHI

Mã số thuế: 2802545883

CÔNG TY TNHH ANCHI VIETNAM

Mã số thuế: 0313472579

CÔNG TY TNHH ANCHI THE WOODS

Mã số thuế: 3702861125

CÔNG TY TNHH ANCHENG TRADING

Mã số thuế: 0601159556

CÔNG TY TNHH ANCES

Mã số thuế: 0315845699

CÔNG TY TNHH ANCER

Mã số thuế: 2601039005

CÔNG TY TNHH ANCAT

Mã số thuế: 0801222967

CÔNG TY TNHH ANCARAT HÀ NỘI

Mã số thuế: 0105245624

CÔNG TY TNHH ANCAO

Mã số thuế: 0106835778

CÔNG TY TNHH ANCADU

Mã số thuế: 0108809163

CÔNG TY TNHH ANC MEDIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107687868

CÔNG TY TNHH ANBROSIS

Mã số thuế: 0310778223

CÔNG TY TNHH ANBOPHARM

Mã số thuế: 0313654787

CÔNG TY TNHH ANBOOKS

Mã số thuế: 0313483771

CÔNG TY TNHH ANBITA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312213814

CÔNG TY TNHH ANBICO

Mã số thuế: 4601330835

Tìm thông tin Doanh nghiệp