Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
2Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet47910
3Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
4Cơ sở lưu trú khác5590
5Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
6Quảng cáo73100
7Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
8Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
9Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
10Đại lý du lịch79110
11Điều hành tua du lịch79120
12Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ANATOLI (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH ANATOLI), Mã số thuế: 4201723503, được thành lập ngày 09/01/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Căn hộ số 1/7 tầng 2, Khu A, Chung cư số 1 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐÀO VIỆT TÂN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ANDAS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315753215

CÔNG TY TNHH ANDANTIST

Mã số thuế: 0316188277

CÔNG TY TNHH ANDAMIRO

Mã số thuế: 0315826336

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314575640

CÔNG TY TNHH ANDA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0102022971

CÔNG TY TNHH AND VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106982483

CÔNG TY TNHH AND VINA

Mã số thuế: 2301109318

CÔNG TY TNHH AND SYSTEM VINA

Mã số thuế: 3603504771

CÔNG TY TNHH AND MORE TOUR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106998437

CÔNG TY TNHH ANC

Mã số thuế: 2500603465

CÔNG TY TNHH ANC

Mã số thuế: 0104752075

CÔNG TY TNHH ANC

Mã số thuế: 0104011152

CÔNG TY TNHH ANCUVI

Mã số thuế: 2300941386

CÔNG TY TNHH ANCOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105468885

CÔNG TY TNHH ANCOBIZ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108845549

CÔNG TY TNHH ANCI

Mã số thuế: 0109005493

CÔNG TY TNHH ANCHOVY VIỆT NAM

Mã số thuế: 2802450014

CÔNG TY TNHH ANCHOR NETWORK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108805899

CÔNG TY TNHH ANCHOR LAND

Mã số thuế: 0314577729

CÔNG TY TNHH ANCHI

Mã số thuế: 2802545883

CÔNG TY TNHH ANCHI VIETNAM

Mã số thuế: 0313472579

CÔNG TY TNHH ANCHI THE WOODS

Mã số thuế: 3702861125

CÔNG TY TNHH ANCHENG TRADING

Mã số thuế: 0601159556

CÔNG TY TNHH ANCES

Mã số thuế: 0315845699

CÔNG TY TNHH ANCER

Mã số thuế: 2601039005

CÔNG TY TNHH ANCAT

Mã số thuế: 0801222967

CÔNG TY TNHH ANCARAT HÀ NỘI

Mã số thuế: 0105245624

CÔNG TY TNHH ANCAO

Mã số thuế: 0106835778

CÔNG TY TNHH ANCADU

Mã số thuế: 0108809163

CÔNG TY TNHH ANC MEDIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107687868

CÔNG TY TNHH ANBROSIS

Mã số thuế: 0310778223

CÔNG TY TNHH ANBOPHARM

Mã số thuế: 0313654787

CÔNG TY TNHH ANBOOKS

Mã số thuế: 0313483771

CÔNG TY TNHH ANBITA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312213814

CÔNG TY TNHH ANBICO

Mã số thuế: 4601330835

CÔNG TY TNHH ANBI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0402097496

CÔNG TY TNHH ANBI HAIR

Mã số thuế: 2301149977

CÔNG TY TNHH ANBER

Mã số thuế: 0316517210

CÔNG TY TNHH ANBERRY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109366605

CÔNG TY TNHH ANBELLA

Mã số thuế: 0315487531

CÔNG TY TNHH ANB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106396048

CÔNG TY TNHH ANB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106386667

CÔNG TY TNHH ANB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106380383

CÔNG TY TNHH ANB LOGISTICS

Mã số thuế: 0313639323

CÔNG TY TNHH ANB EDUCATION

Mã số thuế: 0314123588

CÔNG TY TNHH ANATURAL

Mã số thuế: 0315841888

Tìm thông tin Doanh nghiệp