Ngành nghề kinh doanh

1Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
2Bán buôn đồ uống4633
3Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
4Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
5Dịch vụ ăn uống khác56290
6Dịch vụ phục vụ đồ uống5630

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ANAN SÀI GÒN (Tên nước ngoài: ANAN SAI GON CO., LTD), Mã số thuế: 0314751871, được thành lập ngày 22/11/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 89 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HỒ TRẦN ĐAN TÂM

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ANC

Mã số thuế: 2500603465

CÔNG TY TNHH ANC

Mã số thuế: 0104752075

CÔNG TY TNHH ANC

Mã số thuế: 0104011152

CÔNG TY TNHH ANCUVI

Mã số thuế: 2300941386

CÔNG TY TNHH ANCOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105468885

CÔNG TY TNHH ANCOBIZ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108845549

CÔNG TY TNHH ANCI

Mã số thuế: 0109005493

CÔNG TY TNHH ANCHOVY VIỆT NAM

Mã số thuế: 2802450014

CÔNG TY TNHH ANCHOR NETWORK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108805899

CÔNG TY TNHH ANCHOR LAND

Mã số thuế: 0314577729

CÔNG TY TNHH ANCHI

Mã số thuế: 2802545883

CÔNG TY TNHH ANCHI VIETNAM

Mã số thuế: 0313472579

CÔNG TY TNHH ANCHI THE WOODS

Mã số thuế: 3702861125

CÔNG TY TNHH ANCHENG TRADING

Mã số thuế: 0601159556

CÔNG TY TNHH ANCES

Mã số thuế: 0315845699

CÔNG TY TNHH ANCER

Mã số thuế: 2601039005

CÔNG TY TNHH ANCAT

Mã số thuế: 0801222967

CÔNG TY TNHH ANCARAT HÀ NỘI

Mã số thuế: 0105245624

CÔNG TY TNHH ANCAO

Mã số thuế: 0106835778

CÔNG TY TNHH ANCADU

Mã số thuế: 0108809163

CÔNG TY TNHH ANC MEDIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107687868

CÔNG TY TNHH ANBROSIS

Mã số thuế: 0310778223

CÔNG TY TNHH ANBOPHARM

Mã số thuế: 0313654787

CÔNG TY TNHH ANBOOKS

Mã số thuế: 0313483771

CÔNG TY TNHH ANBITA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312213814

CÔNG TY TNHH ANBICO

Mã số thuế: 4601330835

CÔNG TY TNHH ANBI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0402097496

CÔNG TY TNHH ANBI HAIR

Mã số thuế: 2301149977

CÔNG TY TNHH ANBER

Mã số thuế: 0316517210

CÔNG TY TNHH ANBERRY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109366605

CÔNG TY TNHH ANBELLA

Mã số thuế: 0315487531

CÔNG TY TNHH ANB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106396048

CÔNG TY TNHH ANB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106386667

CÔNG TY TNHH ANB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106380383

CÔNG TY TNHH ANB LOGISTICS

Mã số thuế: 0313639323

CÔNG TY TNHH ANB EDUCATION

Mã số thuế: 0314123588

CÔNG TY TNHH ANATURAL

Mã số thuế: 0315841888

CÔNG TY TNHH ANATOLI

Mã số thuế: 4201723503

CÔNG TY TNHH ANATOLIAN LION

Mã số thuế: 0108265611

CÔNG TY TNHH ANATA

Mã số thuế: 0108818993

CÔNG TY TNHH ANARCHITECT

Mã số thuế: 0312154492

CÔNG TY TNHH ANAQ VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702792577

CÔNG TY TNHH ANANTA 168 GROUP VIETNAM

Mã số thuế: 0315513333

CÔNG TY TNHH ANANH HÀ NỘI

Mã số thuế: 0107602790

CÔNG TY TNHH ANANDO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107799554

CÔNG TY TNHH ANANDA

Mã số thuế: 0310855118

CÔNG TY TNHH ANANDA MARGA SAIGON

Mã số thuế: 0315649895

Tìm thông tin Doanh nghiệp