Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
2Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
3Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
4Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
5Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
6Vận tải đường ống49400
7Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
8Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
9Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
10Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
11Bán buôn sơn, vécni46635
12Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
13Bán buôn đồ ngũ kim46637
14Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
15Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
16Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
17Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
18Bán buôn xi măng46632
19Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
20Bán buôn kính xây dựng46634
21Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
22Bán buôn quặng kim loại46621
23Bán buôn sắt, thép46622
24Bán buôn kim loại khác46623
25Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
26Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
27Ươm giống cây lâm nghiệp02101
28Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ02102
29Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa02103
30Trồng rừng và chăm sóc rừng khác02109
31Khai thác và thu gom than bùn08920
32Khai thác muối08930
33Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu08990
34Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên09100
35Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác09900
36Khai thác gỗ02210
37Khai thác lâm sản khác trừ gỗ02220
38Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác02300
39Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp02400
40Khai thác thuỷ sản biển03110
41Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
42Khai thác đá08101
43Khai thác cát, sỏi08102
44Khai thác đất sét08103
45Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón08910

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thiên Lộc (Tên nước ngoài: CTY SX-TM THIêN LộC), Mã số thuế: 5901163457, được thành lập ngày 11/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 05 Bùi Thị Xuân, Phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Đình Thắng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp