Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng1104
2Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai11041
3Sản xuất đồ uống không cồn11042
4Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
5Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ16291
6Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện16292
7Sản xuất bột giấy, giấy và bìa17010
8Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
9Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa17021
10Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn17022
11Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu17090
12In ấn18110
13Dịch vụ liên quan đến in18120
14Sao chép bản ghi các loại18200
15Sản xuất than cốc19100
16Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế19200
17Sản xuất hoá chất cơ bản20110
18Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ20120
19Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít2022
20Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít20221
21Sản xuất mực in20222
22Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
23Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ31001
24Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác31009
25Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan32110
26Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan32120
27Sản xuất nhạc cụ32200
28Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao32300
29Sản xuất đồ chơi, trò chơi32400
30Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
31Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
32Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
33Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
34Hoàn thiện công trình xây dựng43300
35Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
36Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
37Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
38Bán buôn xe có động cơ khác45119
39Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
40Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
41Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45131
42Đại lý xe có động cơ khác45139
43Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
44Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
45Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
46Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
47Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
48Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
49Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
50Bán buôn xi măng46632
51Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
52Bán buôn kính xây dựng46634
53Bán buôn sơn, vécni46635
54Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
55Bán buôn đồ ngũ kim46637
56Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
57Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
58Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
59Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
60Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
61Bán buôn cao su46694
62Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
63Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
64Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
65Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
66Bán buôn tổng hợp46900
67Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
68Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
69Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
70Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
71Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
72Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
73Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
74Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
75Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
76Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
77Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
78Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
79Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
80Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
81Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
82Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
83Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
84Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
85Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
86Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
87Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
88Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
89Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
90Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
91Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm49311
92Vận tải hành khách bằng taxi49312
93Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy49313
94Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác49319
95Vận tải hành khách đường bộ khác4932
96Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
97Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
98Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
99Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
100Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
101Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
102Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
103Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
104Vận tải đường ống49400
105Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
106Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
107Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
108Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
109Bốc xếp hàng hóa5224
110Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
111Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
112Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
113Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
114Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
115Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
116Dịch vụ đại lý tàu biển52291
117Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
118Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
119Bưu chính53100
120Chuyển phát53200
121Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
122Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
123Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
124Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
125Dịch vụ ăn uống khác56290
126Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
127Quán rượu, bia, quầy bar56301
128Dịch vụ phục vụ đồ uống khác56309
129Xuất bản sách58110
130Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ58120
131Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ58130
132Hoạt động xuất bản khác58190
133Xuất bản phần mềm58200
134Cho thuê xe có động cơ7710
135Cho thuê ôtô77101
136Cho thuê xe có động cơ khác77109
137Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
138Cho thuê băng, đĩa video77220
139Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
140Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
141Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
142Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
143Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
144Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
145Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
146Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
147Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Phương Ngọc (Tên nước ngoài: Phuong Ngoc Service And Trading Production Joint Stock Company), Mã số thuế: 0108074896, được thành lập ngày 28/11/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 22, ngõ 3, phố Lương Ngọc Quyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Phương Lan

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hành khách đường bộ khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp