Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
2Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
3Bán buôn xe có động cơ khác45119
4Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
5Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
6Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45131
7Đại lý xe có động cơ khác45139
8Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
9Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
10Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
11Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
12Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
13Bán mô tô, xe máy4541
14Bán buôn mô tô, xe máy45411
15Bán lẻ mô tô, xe máy45412
16Đại lý mô tô, xe máy45413
17Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy45420
18Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
19Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45431
20Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45432
21Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45433
22Đại lý, môi giới, đấu giá4610
23Đại lý46101
24Môi giới46102
25Đấu giá46103
26Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
27Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
28Bán buôn hoa và cây46202
29Bán buôn động vật sống46203
30Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
31Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
32Bán buôn gạo46310
33Bán buôn thực phẩm4632
34Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
35Bán buôn thủy sản46322
36Bán buôn rau, quả46323
37Bán buôn cà phê46324
38Bán buôn chè46325
39Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
40Bán buôn thực phẩm khác46329
41Bán buôn đồ uống4633
42Bán buôn đồ uống có cồn46331
43Bán buôn đồ uống không có cồn46332
44Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
45Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
46Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
47Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
48Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
49Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
50Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
51Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
52Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
53Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
54Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
55Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
56Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
57Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
58Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
59Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
60Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
61Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
62Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
63Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
64Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
65Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
66Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
67Bán buôn dầu thô46612
68Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
69Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
70Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
71Bán buôn quặng kim loại46621
72Bán buôn sắt, thép46622
73Bán buôn kim loại khác46623
74Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
75Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
76Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
77Bán buôn xi măng46632
78Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
79Bán buôn kính xây dựng46634
80Bán buôn sơn, vécni46635
81Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
82Bán buôn đồ ngũ kim46637
83Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
84Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
85Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
86Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
87Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
88Bán buôn cao su46694
89Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
90Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
91Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
92Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
93Bán buôn tổng hợp46900
94Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
95Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
96Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
97Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
98Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
99Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
100Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
101Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
102Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
103Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
104Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
105Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
106Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
107Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
108Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
109Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh47511
110Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh47519
111Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
112Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
113Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
114Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
115Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
116Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
117Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
118Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
119Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
120Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
121Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
122Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
123Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
124Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
125Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
126Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
127Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
128Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
129Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
130Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
131Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
132Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
133Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
134Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
135Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722
136Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
137Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
138Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
139Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
140Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
141Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
142Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
143Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
144Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
145Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
146Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
147Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm49311
148Vận tải hành khách bằng taxi49312
149Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy49313
150Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác49319
151Vận tải hành khách đường bộ khác4932
152Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
153Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
154Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
155Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
156Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
157Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
158Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
159Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
160Vận tải đường ống49400
161Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
162Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
163Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
164Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
165Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
166Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt52211
167Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ52219
168Bốc xếp hàng hóa5224
169Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
170Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
171Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
172Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
173Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
174Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
175Dịch vụ đại lý tàu biển52291
176Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
177Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
178Bưu chính53100
179Chuyển phát53200
180Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
181Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
182Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
183Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
184Dịch vụ ăn uống khác56290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Giao Nhận Con Ong (Tên nước ngoài: Bee Transport And Manufacture Trade Joint Stock Company), Mã số thuế: 0108124579, được thành lập ngày 09/01/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khối 10, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Duy Đông

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp