Ngành nghề kinh doanh

1Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
2Trồng cây gia vị, cây dược liệu0128
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
4Trồng lúa0111
5Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
6Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
7Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm0132
8Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799
9Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm0131
10Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
11Trồng cây lấy quả chứa dầu0122
12Trồng cây hồ tiêu0124
13Trồng cây cà phê0126
14Trồng cây mía0114
15Trồng cây điều0123
16Đại lý du lịch7911
17Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
18Dịch vụ ăn uống khác5629
19Vận tải hành khách đường bộ khác4932
20Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
21Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
22Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
23Hoạt động dịch vụ trồng trọt0161
24Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
25Trồng cây có hạt chứa dầu0117
26Trồng cây ăn quả0121
27Trồng cây lấy sợi0116
28Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
29Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
30Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan8130
31Điều hành tua du lịch7912
32Xử lý hạt giống để nhân giống0164
33Đại lý, môi giới, đấu giá4610
34Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
35Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
36Trồng cây hàng năm khác0119
37Trồng cây cao su0125
38Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác0112
39Trồng cây lấy củ có chất bột0113
40Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch0163
41Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp0150
42Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791
43Trồng cây chè0127
44Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
45Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp0240
46Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu9329
47Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Du Lịch Tân Nhân Nghĩa (Tên nước ngoài: Tan Nhan Nghia Travel And Trading Production Joint Stock Company), Mã số thuế: 1101899963, được thành lập ngày 07/12/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 1, đường 298A, Phường 3, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Hữu Phước

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp