Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Đại lý46101
3Môi giới46102
4Đấu giá46103
5Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
6Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại47191
7Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47199
8Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
9Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
10Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
11Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
12Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Hdb (Tên nước ngoài: HDB SERVICE AND TRADING PRODUCE JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0108867221, được thành lập ngày 15/08/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 40, Ngõ 3 Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Tạ Văn Thuật

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp