Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
2Sản xuất bao bì bằng gỗ1623
3Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
4Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu1709
5Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
6Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
7Dịch vụ liên quan đến in1812
8Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại2512
9Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791
10In ấn1811
11Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Tín Nguyên (Tên nước ngoài: Tin Nguyen Jsc), Mã số thuế: 0316737047, được thành lập ngày 08/03/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 176 Thành Công, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Vũ Trọng Nguyên

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp