Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất máy chuyên dụng khác2829
2Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng28291
3Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu28299
4Sản xuất xe có động cơ29100
5Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc29200
6Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe29300
7Đóng tàu và cấu kiện nổi30110
8Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí30120
9Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe30200
10Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan30300
11Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội30400
12Sản xuất mô tô, xe máy30910
13Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật30920
14Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu30990
15Đại lý, môi giới, đấu giá4610
16Đại lý46101
17Môi giới46102
18Đấu giá46103
19Bán buôn thực phẩm4632
20Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
21Bán buôn thủy sản46322
22Bán buôn rau, quả46323
23Bán buôn cà phê46324
24Bán buôn chè46325
25Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
26Bán buôn thực phẩm khác46329
27Bán buôn đồ uống4633
28Bán buôn đồ uống có cồn46331
29Bán buôn đồ uống không có cồn46332
30Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
31Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
32Bán buôn vải46411
33Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
34Bán buôn hàng may mặc46413
35Bán buôn giày dép46414
36Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
37Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
38Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
39Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
40Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
41Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
42Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
43Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
44Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
45Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
46Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
47Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
48Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
49Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
50Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
51Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
52Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
53Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
54Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
55Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
56Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
57Bán buôn quặng kim loại46621
58Bán buôn sắt, thép46622
59Bán buôn kim loại khác46623
60Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
61Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
62Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
63Bán buôn xi măng46632
64Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
65Bán buôn kính xây dựng46634
66Bán buôn sơn, vécni46635
67Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
68Bán buôn đồ ngũ kim46637
69Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
70Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
71Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
72Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
73Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
74Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
75Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
76Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
77Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
78Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
79Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
80Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
81Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
82Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
83Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
84Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
85Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
86Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
87Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
88Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
89Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
90Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
91Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
92Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
93Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
94Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
95Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
96Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
97Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
98Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
99Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
100Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
101Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ4781
102Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ47811
103Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ47812
104Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ47813
105Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ47814
106Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
107Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
108Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
109Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
110Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
111Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
112Vận tải đường ống49400
113Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
114Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50221
115Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50222
116Vận tải hành khách hàng không51100
117Vận tải hàng hóa hàng không51200
118Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
119Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
120Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
121Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
122Bốc xếp hàng hóa5224
123Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
124Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
125Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
126Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
127Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
128Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
129Dịch vụ đại lý tàu biển52291
130Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
131Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
132Bưu chính53100
133Chuyển phát53200
134Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
135Khách sạn55101
136Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
137Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
138Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104
139Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
140Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
141Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
142Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
143Dịch vụ ăn uống khác56290
144Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
145Quán rượu, bia, quầy bar56301
146Dịch vụ phục vụ đồ uống khác56309
147Xuất bản sách58110
148Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ58120
149Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ58130
150Hoạt động xuất bản khác58190
151Xuất bản phần mềm58200
152Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
153Hoạt động khí tượng thuỷ văn74901
154Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu74909
155Hoạt động thú y75000
156Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
157Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
158Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
159Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
160Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
161Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
162Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
163Cung ứng lao động tạm thời78200
164Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
165Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước78301
166Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài78302
167Đại lý du lịch79110
168Điều hành tua du lịch79120
169Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200
170Hoạt động bảo vệ cá nhân80100
171Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn80200
172Dịch vụ điều tra80300
173Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp81100
174Vệ sinh chung nhà cửa81210
175Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác81290
176Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan81300
177Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp82110
178Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
179Giáo dục trung học cơ sở85311
180Giáo dục trung học phổ thông85312
181Giáo dục nghề nghiệp8532
182Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp85321
183Dạy nghề85322
184Đào tạo cao đẳng85410
185Đào tạo đại học và sau đại học85420
186Giáo dục thể thao và giải trí85510
187Giáo dục văn hoá nghệ thuật85520
188Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
189Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600
190Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa8620
191Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa86201
192Hoạt động của các phòng khám nha khoa86202
193Hoạt động y tế dự phòng86910
194Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng86920
195Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu86990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt An Thịnh (Tên nước ngoài: VIET AN THINH INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0108973808, được thành lập ngày 05/11/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 25, Xóm Trên, Thôn Văn Thượng, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Văn An

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VTI

Mã số thuế: 0108968477

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VST

Mã số thuế: 0314847968

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VOS

Mã số thuế: 0315285817

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VNX

Mã số thuế: 0314952708

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VNDC

Mã số thuế: 2802923373

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VJC

Mã số thuế: 0108012836

Tìm thông tin Doanh nghiệp