Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Đại lý46101
3Môi giới46102
4Đấu giá46103
5Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
6Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
7Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
8Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
9Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
10Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
11Vận tải đường ống49400
12Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
13Dịch vụ đại lý tàu biển52291
14Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
15Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
16Bưu chính53100
17Chuyển phát53200
18Giáo dục nghề nghiệp8532
19Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp85321
20Dạy nghề85322
21Đào tạo cao đẳng85410
22Đào tạo đại học và sau đại học85420
23Giáo dục thể thao và giải trí85510
24Giáo dục văn hoá nghệ thuật85520
25Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
26Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vnx (Tên nước ngoài: Vnx Investment Joint Stock Company), Mã số thuế: 0314952708, được thành lập ngày 02/04/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 67 Lương Nhữ Học, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lưu Trọng Quang Vinh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Đại lý, môi giới, đấu giá.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VTI

Mã số thuế: 0108968477

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VST

Mã số thuế: 0314847968

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VOS

Mã số thuế: 0315285817

Tìm thông tin Doanh nghiệp