Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
2Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
3Bán buôn xe có động cơ khác45119
4Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
5Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
6Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45131
7Đại lý xe có động cơ khác45139
8Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
9Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
10Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
11Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
12Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
13Bán mô tô, xe máy4541
14Bán buôn mô tô, xe máy45411
15Bán lẻ mô tô, xe máy45412
16Đại lý mô tô, xe máy45413
17Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy45420
18Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
19Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45431
20Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45432
21Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45433
22Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
23Hoạt động khí tượng thuỷ văn74901
24Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu74909
25Hoạt động thú y75000
26Cho thuê xe có động cơ7710
27Cho thuê ôtô77101
28Cho thuê xe có động cơ khác77109
29Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
30Cho thuê băng, đĩa video77220
31Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
32Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
33Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
34Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
35Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
36Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
37Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
38Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
39Cung ứng lao động tạm thời78200
40Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
41Giáo dục trung học cơ sở85311
42Giáo dục trung học phổ thông85312
43Giáo dục nghề nghiệp8532
44Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp85321
45Dạy nghề85322
46Đào tạo cao đẳng85410
47Đào tạo đại học và sau đại học85420
48Giáo dục thể thao và giải trí85510
49Giáo dục văn hoá nghệ thuật85520
50Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
51Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Capital Ventures (Tên nước ngoài: Viet Capital Ventures Investment Joint Stock Company), Mã số thuế: 0315257305, được thành lập ngày 05/09/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 100/40/36 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Pham Pho Hop

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VTI

Mã số thuế: 0108968477

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VST

Mã số thuế: 0314847968

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VOS

Mã số thuế: 0315285817

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VNX

Mã số thuế: 0314952708

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VNDC

Mã số thuế: 2802923373

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VJC

Mã số thuế: 0108012836

Tìm thông tin Doanh nghiệp