Ngành nghề kinh doanh

1Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
2Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước78301
3Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài78302
4Đại lý du lịch79110
5Điều hành tua du lịch79120
6Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200
7Hoạt động bảo vệ cá nhân80100
8Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn80200
9Dịch vụ điều tra80300
10Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp81100
11Vệ sinh chung nhà cửa81210
12Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác81290
13Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan81300
14Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp82110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vst (Tên nước ngoài: Vst Investment Joint Stock Company), Mã số thuế: 0314847968, được thành lập ngày 18/01/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 15, Lim II Tower, 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VTI

Mã số thuế: 0108968477

Tìm thông tin Doanh nghiệp