Ngành nghề kinh doanh

1Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
2Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
3Giáo dục nhà trẻ8511
4Giáo dục mẫu giáo8512
5Giáo dục tiểu học8521
6Giáo dục thể thao và giải trí8551
7Giáo dục văn hoá nghệ thuật8552
8Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
9Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
10Đại lý, môi giới, đấu giá4610
11Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
12Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
13Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
14Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791
15Xuất bản phần mềm5820
16Lập trình máy vi tính6201
17Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
18Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
19Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
20Cổng thông tin6312
21Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
22Hoạt động tư vấn quản lý7020
23Quảng cáo7310
24Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
25Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
26Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Gems Tech (Tên nước ngoài: Gems Tech Technology And Investment Joint Stock Company), Mã số thuế: 0109537138, được thành lập ngày 03/03/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 5, số 2 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Văn Hải

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xuất bản phần mềm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp