Ngành nghề kinh doanh

1Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
2Khai thác đá08101
3Khai thác cát, sỏi08102
4Khai thác đất sét08103
5Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón08910
6Khai thác và thu gom than bùn08920
7Khai thác muối08930
8Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu08990
9Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên09100
10Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác09900
11Đại lý, môi giới, đấu giá4610
12Đại lý46101
13Môi giới46102
14Đấu giá46103
15Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
16Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
17Bán buôn dầu thô46612
18Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
19Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
20Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
21Bán buôn quặng kim loại46621
22Bán buôn sắt, thép46622
23Bán buôn kim loại khác46623
24Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
25Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
26Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
27Bán buôn xi măng46632
28Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
29Bán buôn kính xây dựng46634
30Bán buôn sơn, vécni46635
31Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
32Bán buôn đồ ngũ kim46637
33Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
34Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
35Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
36Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
37Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
38Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
39Khách sạn55101
40Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
41Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
42Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104
43Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
44Hoạt động khí tượng thuỷ văn74901
45Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu74909
46Hoạt động thú y75000

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Hàn Mới (Tên nước ngoài: NEW VIET KOREAN INVESTMENT., JSC), Mã số thuế: 0108894419, được thành lập ngày 09/09/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 17, ngõ 12 Xuân La, tổ 21, cụm 3, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VTI

Mã số thuế: 0108968477

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VST

Mã số thuế: 0314847968

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VOS

Mã số thuế: 0315285817

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VNX

Mã số thuế: 0314952708

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VNDC

Mã số thuế: 2802923373

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VJC

Mã số thuế: 0108012836

Tìm thông tin Doanh nghiệp