Ngành nghề kinh doanh

1Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
2Trồng rau các loại01181
3Trồng đậu các loại01182
4Trồng hoa, cây cảnh01183
5Trồng cây hàng năm khác01190
6Đại lý, môi giới, đấu giá4610
7Đại lý46101
8Môi giới46102
9Đấu giá46103
10Bán buôn thực phẩm4632
11Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
12Bán buôn thủy sản46322
13Bán buôn rau, quả46323
14Bán buôn cà phê46324
15Bán buôn chè46325
16Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
17Bán buôn thực phẩm khác46329
18Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
19Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
20Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
21Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
22Bán buôn cao su46694
23Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
24Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
25Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
26Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
27Bán buôn tổng hợp46900
28Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
29Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
30Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
31Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
32Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
33Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
34Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
35Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
36Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
37Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
38Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ4781
39Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ47811
40Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ47812
41Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ47813
42Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ47814
43Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
44Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
45Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
46Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
47Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
48Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
49Vận tải đường ống49400
50Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
51Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
52Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
53Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Nấm Tốt (Tên nước ngoài: NAM TOT COMMERCE PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0108907675, được thành lập ngày 19/09/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 88 (Quốc lộ 3) tổ 5, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Minh Đức

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp