Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VIETSING THÁI BÌNH, Mã số thuế: 1001234806, được thành lập ngày 15/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa 2040, thôn Phương Giang, Xã Nam Hồng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Xuân Thủy

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC XANH

Mã số thuế: 4001111221

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VÀNG

Mã số thuế: 0103024751

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VN LAND

Mã số thuế: 0316258365

Tìm thông tin Doanh nghiệp