Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
2Dịch vụ ăn uống khác5629
3Xây dựng nhà để ở4101
4Xây dựng công trình điện4221
5Hoàn thiện công trình xây dựng4330
6Đại lý, môi giới, đấu giá4610
7Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
9Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
10Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
11Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
12Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
13Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
14Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
15Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
16Lắp đặt hệ thống điện4321
17Hoạt động tư vấn quản lý7020
18Chuẩn bị mặt bằng4312
19Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
20Xây dựng công trình đường bộ4212
21Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
22Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
23Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
24Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
25Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
26Xây dựng công trình công ích khác4229
27Xây dựng công trình thủy4291
28Phá dỡ4311
29Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
30Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
31Cho thuê xe có động cơ7710
32Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
33Điều hành tua du lịch7912
34Xây dựng nhà không để ở4102
35Đại lý du lịch7911

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC WINDOW LAND (Tên nước ngoài: ĐỊA ỐC WINDOW LAND), Mã số thuế: 0315577471, được thành lập ngày 21/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 3, Tòa nhà An phú Plaza, Số 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN ĐÌNH THỌ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC XANH

Mã số thuế: 4001111221

Tìm thông tin Doanh nghiệp