Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
2Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600
3Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
4Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
5Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
6Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
7Xây dựng công trình đường sắt4211
8Đại lý du lịch79110
9Xây dựng nhà không để ở4102
10Khai thác và thu gom than non05200
11Khai thác quặng sắt07100
12Khai thác quặng kim loại quí hiếm07300
13Xây dựng nhà để ở4101
14Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
15Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
16Đại lý, môi giới, đấu giá4610
17Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
18Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
19Khai thác và thu gom than cứng05100
20Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt0722
21Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
22Phá dỡ43110
23Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
24Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
25Điều hành tua du lịch79120
26Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
27Xây dựng công trình khai khoáng4292
28Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4512
29Cho thuê xe có động cơ7710
30Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
31Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
32Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
33Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
34Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
35Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
36Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
37Hoạt động tư vấn quản lý70200
38Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100
39Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
40Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
41Hoàn thiện công trình xây dựng43300
42Xây dựng công trình điện4221
43Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
44Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại25910
45Sản xuất các cấu kiện kim loại25110
46Xây dựng công trình thủy4291
47Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại25920
48Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
49Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
50Xây dựng công trình đường bộ4212
51Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
52Xây dựng công trình công ích khác4229
53Chuẩn bị mặt bằng43120
54Nuôi trồng thuỷ sản biển03210
55Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VIỆT NAM - SINGAPORE (Tên nước ngoài: VIET NAM - SINGAPORE REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0201802349, được thành lập ngày 31/07/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tòa nhà Thép Miền Bắc, Km 89, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THẾ TĨNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC XANH

Mã số thuế: 4001111221

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VÀNG

Mã số thuế: 0103024751

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VN LAND

Mã số thuế: 0316258365

Tìm thông tin Doanh nghiệp