Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100
2Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp33200
3Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
4Lắp đặt hệ thống điện43210
5Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
6Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
7Hoàn thiện công trình xây dựng43300
8Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
9Đại lý, môi giới, đấu giá4610
10Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
11Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
12Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
13Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
14Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
15Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
16Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC WIKILAND (Tên nước ngoài: WIKILAND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0314566646, được thành lập ngày 09/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 26/3 Đường số 16, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HỒ SỸ KIÊN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC XANH

Mã số thuế: 4001111221

Tìm thông tin Doanh nghiệp