Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà các loại41000
2Bán buôn thực phẩm4632
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
6Bốc xếp hàng hóa5224
7Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
8Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
9Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100
10Nuôi trồng thuỷ sản biển03210
11Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
12Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
13Đại lý du lịch79110
14Điều hành tua du lịch79120
15Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VƯỜN XANH NGHỆ AN (Tên nước ngoài: GREEN GARDEN LAND NGHE AN), Mã số thuế: 2901260631, được thành lập ngày 09/07/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 108, đường Đốc Thiết, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN HỒNG TÂM

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC XANH

Mã số thuế: 4001111221

Tìm thông tin Doanh nghiệp