Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100
2Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐẤT VÀNG NHÀ PHỐ (Tên nước ngoài: TOWNHOUSE GOLDEN LAND), Mã số thuế: 0315112966, được thành lập ngày 15/06/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại B16/38 ấp 3A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHAN VĂN BẢY

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH VỊ SỐ

Mã số thuế: 0311237629

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH TÂN

Mã số thuế: 2801956545

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH THÀNH

Mã số thuế: 5701368288

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH SƠN

Mã số thuế: 0104776830

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIA CÁT

Mã số thuế: 3702700181

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH ANH

Mã số thuế: 0103028609

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH ANH (NTNN)

Mã số thuế: 0314445514

Tìm thông tin Doanh nghiệp