Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
2Bán buôn thủy sản46322
3Bán buôn rau, quả46323
4Bán buôn cà phê46324
5Bán buôn chè46325
6Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
7Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
8Bán buôn gạo46310
9Bán buôn thực phẩm4632
10Bán buôn thực phẩm khác46329
11Bán buôn đồ uống4633
12Bán buôn đồ uống có cồn46331
13Bán buôn đồ uống không có cồn46332
14Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
15Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
16Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
17Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
18Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
19Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
20Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
21Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
22Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
23Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
24Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
25Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
26Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
27Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
28Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
29Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
30Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
31Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
32Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
33Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
34Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
35Hoàn thiện công trình xây dựng43300
36Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
37Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
38Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
39Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45131
40Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
41Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
42Bán buôn xe có động cơ khác45119
43Đại lý xe có động cơ khác45139
44Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
45Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
46Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
47Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
48Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
49Bán mô tô, xe máy4541
50Bán buôn mô tô, xe máy45411
51Bán lẻ mô tô, xe máy45412
52Đại lý mô tô, xe máy45413
53Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy45420
54Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
55Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45431
56Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45432
57Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45433
58Đại lý, môi giới, đấu giá4610
59Đại lý46101
60Môi giới46102
61Đấu giá46103
62Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
63Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
64Bán buôn hoa và cây46202
65Bán buôn động vật sống46203
66Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
67Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
68Bán buôn xi măng46632
69Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
70Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
71Bán buôn quặng kim loại46621
72Bán buôn sắt, thép46622
73Bán buôn kim loại khác46623
74Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
75Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
76Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
77Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
78Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
79Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
80Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
81Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
82Bán buôn dầu thô46612
83Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
84Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
85Bán buôn kính xây dựng46634
86Bán buôn sơn, vécni46635
87Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
88Bán buôn đồ ngũ kim46637
89Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
90Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
91Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
92Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
93Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
94Bán buôn cao su46694
95Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
96Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
97Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
98Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
99Bán buôn tổng hợp46900
100Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
101Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
102Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại47191
103Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47199
104Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
105Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
106Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
107Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
108Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
109Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
110Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
111Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
112Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
113Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
114Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
115Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
116Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
117Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
118Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
119Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh47511
120Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh47519
121Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
122Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
123Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
124Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
125Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
126Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
127Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
128Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
129Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
130Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
131Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
132Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
133Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
134Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
135Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
136Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
137Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
138Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
139Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
140Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
141Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
142Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
143Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
144Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
145Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
146Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
147Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
148Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722
149Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
150Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
151Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
152Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
153Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
154Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
155Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
156Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
157Dịch vụ đại lý tàu biển52291
158Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
159Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
160Bưu chính53100
161Chuyển phát53200
162Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
163Hoạt động kiến trúc71101
164Hoạt động đo đạc bản đồ71102
165Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
166Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
167Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
168Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
169Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
170Quảng cáo73100
171Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
172Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
173Hoạt động nhiếp ảnh74200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư, Xây Dựng Và Phát Triển Thanh Long (Tên nước ngoài: Thanh Long Development And Construction, Investment Joint Stock Company), Mã số thuế: 0109453978, được thành lập ngày 11/12/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 93A ngõ 197, Tổ 30, Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đào Xuân Dương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC BT LAND

Mã số thuế: 0315841359

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC BH

Mã số thuế: 2500663175

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC BEELAND

Mã số thuế: 0314795163

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ADP

Mã số thuế: 0315202708

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA TÍN

Mã số thuế: 0106432088

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỈNH DƯƠNG

Mã số thuế: 1801615800

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỈNH CAO VÀNG

Mã số thuế: 1801580675

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẶNG GIA 555

Mã số thuế: 5702092258

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẶC SẢN BAY

Mã số thuế: 0108147897

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẮC NHUẬN

Mã số thuế: 0106201570

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẮC NGỌC GROUP

Mã số thuế: 0108600066

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẬU NGUYỄN

Mã số thuế: 0201990188

Tìm thông tin Doanh nghiệp