Ngành nghề kinh doanh

1Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
2Khai thác đá08101
3Khai thác cát, sỏi08102
4Khai thác đất sét08103
5Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón08910
6Khai thác và thu gom than bùn08920
7Khai thác muối08930
8Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu08990
9Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên09100
10Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác09900
11Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
12Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ16291
13Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện16292
14Sản xuất bột giấy, giấy và bìa17010
15Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
16Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ31001
17Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác31009
18Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan32110
19Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan32120
20Sản xuất nhạc cụ32200
21Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao32300
22Sản xuất đồ chơi, trò chơi32400
23Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
24Xây dựng công trình đường sắt42101
25Xây dựng công trình đường bộ42102
26Xây dựng công trình công ích42200
27Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
28Phá dỡ43110
29Chuẩn bị mặt bằng43120
30Lắp đặt hệ thống điện43210
31Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
32Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
33Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
34Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
35Hoàn thiện công trình xây dựng43300
36Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
37Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
38Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
39Bán buôn hoa và cây46202
40Bán buôn động vật sống46203
41Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
42Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
43Bán buôn gạo46310
44Bán buôn thực phẩm4632
45Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
46Bán buôn thủy sản46322
47Bán buôn rau, quả46323
48Bán buôn cà phê46324
49Bán buôn chè46325
50Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
51Bán buôn thực phẩm khác46329
52Bán buôn đồ uống4633
53Bán buôn đồ uống có cồn46331
54Bán buôn đồ uống không có cồn46332
55Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
56Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
57Bán buôn vải46411
58Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
59Bán buôn hàng may mặc46413
60Bán buôn giày dép46414
61Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
62Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
63Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
64Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
65Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
66Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
67Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
68Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
69Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
70Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
71Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
72Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
73Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
74Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
75Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
76Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
77Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
78Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
79Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
80Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
81Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
82Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
83Bán buôn xi măng46632
84Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
85Bán buôn kính xây dựng46634
86Bán buôn sơn, vécni46635
87Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
88Bán buôn đồ ngũ kim46637
89Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
90Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
91Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
92Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
93Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
94Bán buôn cao su46694
95Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
96Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
97Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
98Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
99Bán buôn tổng hợp46900
100Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
101Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
102Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
103Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
104Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
105Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
106Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh47511
107Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh47519
108Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
109Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
110Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
111Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
112Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
113Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
114Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
115Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
116Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
117Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
118Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
119Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
120Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
121Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
122Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
123Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
124Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
125Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
126Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
127Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
128Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
129Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
130Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
131Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
132Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
133Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
134Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
135Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
136Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
137Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
138Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
139Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
140Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
141Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm49311
142Vận tải hành khách bằng taxi49312
143Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy49313
144Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác49319
145Vận tải hành khách đường bộ khác4932
146Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
147Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
148Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
149Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
150Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
151Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
152Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
153Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
154Vận tải đường ống49400
155Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
156Khách sạn55101
157Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
158Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
159Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104
160Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
161Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
162Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
163Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
164Dịch vụ ăn uống khác56290
165Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
166Hoạt động khí tượng thuỷ văn74901
167Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu74909
168Hoạt động thú y75000
169Cho thuê xe có động cơ7710
170Cho thuê ôtô77101
171Cho thuê xe có động cơ khác77109
172Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
173Cho thuê băng, đĩa video77220
174Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
175Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
176Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
177Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
178Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
179Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
180Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
181Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
182Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc An Phú Lộc (Tên nước ngoài: An Phu Loc Land Joint Stock Company), Mã số thuế: 0108231806, được thành lập ngày 12/04/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 32, Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Chu Mạnh Phương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NEWSEA

Mã số thuế: 0108082329

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NETHOME

Mã số thuế: 0314838579

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC MTC

Mã số thuế: 0108503129

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC KIM ANH

Mã số thuế: 0109394218

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ITR

Mã số thuế: 0314956967

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HTC

Mã số thuế: 0316341944

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HT

Mã số thuế: 5801465454

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC GOWIN

Mã số thuế: 0315238782

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DQ9

Mã số thuế: 0314858222

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC BT LAND

Mã số thuế: 0315841359

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC BH

Mã số thuế: 2500663175

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC BEELAND

Mã số thuế: 0314795163

Tìm thông tin Doanh nghiệp