Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Xây dựng nhà không để ở4102
3Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
4Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
5Xây dựng nhà để ở4101
6Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
7Dịch vụ ăn uống khác5629
8Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
9Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
10Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
11Đại lý, môi giới, đấu giá4610
12Bán buôn thực phẩm4632
13Bán buôn đồ uống4633
14Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Bất Động Sản Đất Phương Nam (Tên nước ngoài: Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Bất Động Sản Đất Phương Nam), Mã số thuế: 3901277161, được thành lập ngày 28/01/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại DT 782, Ấp Xóm Đồng, Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đặng Nam Phương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC PT LAND

Mã số thuế: 0314884575

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NEWSEA

Mã số thuế: 0108082329

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NETHOME

Mã số thuế: 0314838579

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC MTC

Mã số thuế: 0108503129

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC KIM ANH

Mã số thuế: 0109394218

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ITR

Mã số thuế: 0314956967

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HTC

Mã số thuế: 0316341944

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HT

Mã số thuế: 5801465454

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC GOWIN

Mã số thuế: 0315238782

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DQ9

Mã số thuế: 0314858222

Tìm thông tin Doanh nghiệp