Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu20290
2Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu2100
3Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
4Bán buôn thực phẩm4632
5Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
6Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
7Hoạt động thú y75000
8Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản10800

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y - THỦY SẢN MIỀN ĐÔNG (Tên nước ngoài: EVMS CO., LTD), Mã số thuế: 3702297283, được thành lập ngày 03/09/2014, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 25/25A, Khu phố Bình Đường 4, Phường An Bình, TX Dĩ An, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHAN THANH TRỌNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động thú y.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y THÀNH NAM

Mã số thuế: 3603641217

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y SONG VIỆT

Mã số thuế: 1201527221

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y SAO VIỆT

Mã số thuế: 2901591489

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y NĂM THÁI

Mã số thuế: 0102010327

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y NAM DŨNG

Mã số thuế: 0107322313

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y MỸ VIỆT

Mã số thuế: 0309913887

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y LONG HƯNG

Mã số thuế: 0313510111

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y LONG DŨNG

Mã số thuế: 0106079761

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y IQ VINAVET

Mã số thuế: 0601177273

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y HÀO PHÁT

Mã số thuế: 6300324743

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y HHVET

Mã số thuế: 1001207520

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y GAV

Mã số thuế: 0801330088

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y DR.DUC

Mã số thuế: 2901957091

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y BIOMAXVET

Mã số thuế: 4601556977

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y AN VIÊN

Mã số thuế: 0107514791

Tìm thông tin Doanh nghiệp