Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y THỦY SẢN HOÀNG DOANH PHÁT, Mã số thuế: 0310352869, được thành lập ngày 26/09/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 162/24 Đường 42 Khu Phố 5 P.Bình Trưng Đông, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN HUY HOÀNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THUỶ HƯNG

Mã số thuế: 2300548383

CÔNG TY TNHH THUỶ HOÀNG

Mã số thuế: 0102041253

CÔNG TY TNHH THUỶ CHI

Mã số thuế: 0201314743

CÔNG TY TNHH THUỶ BỘ ĐỨC SƠN

Mã số thuế: 0201143865

CÔNG TY TNHH THUỴ CƯỜNG

Mã số thuế: 0201307087

CÔNG TY TNHH THUỴ BÌNH

Mã số thuế: 2500413344

CÔNG TY TNHH THUỲ PHƯƠNG

Mã số thuế: 0900558453

CÔNG TY TNHH THUỲ PHONG

Mã số thuế: 0201769229

CÔNG TY TNHH THUỲ DƯƠNG THÀNH

Mã số thuế: 1701914525

CÔNG TY TNHH THUỲ ANH

Mã số thuế: 2801560536

CÔNG TY TNHH THUỘC DA TÍN XƯƠNG

Mã số thuế: 0313679485

CÔNG TY TNHH THUỐC VÀNG

Mã số thuế: 1501122868

CÔNG TY TNHH THUỐC TỐT PHARMA

Mã số thuế: 5701842620

CÔNG TY TNHH THUỐC TẬN TAY

Mã số thuế: 0315506600

CÔNG TY TNHH THUỐC TÂY BẢO TÍN

Mã số thuế: 0314698402

CÔNG TY TNHH THUỐC TIÊN

Mã số thuế: 0106130961

CÔNG TY TNHH THUỐC THỦY SẢN ASEAN

Mã số thuế: 0314155325

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y ÁNH VY

Mã số thuế: 1402047426

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y ÁNH KIM

Mã số thuế: 0106608302

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y TÂN PHÚ

Mã số thuế: 0313485698

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y TRÀNG AN

Mã số thuế: 0107636856

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y TRUNG TÍN

Mã số thuế: 0312214913

Tìm thông tin Doanh nghiệp