Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản1080
2Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu2100
3Xây dựng nhà để ở4101
4Xây dựng công trình đường sắt4211
5Xây dựng công trình điện4221
6Hoàn thiện công trình xây dựng4330
7Đại lý, môi giới, đấu giá4610
8Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
9Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
10Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
11Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược7213
12Chăn nuôi lợn0145
13Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
14Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
15Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
16Lắp đặt hệ thống điện4321
17Chăn nuôi trâu, bò0141
18Chuẩn bị mặt bằng4312
19Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
20Xây dựng công trình đường bộ4212
21Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
22Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
23Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
24Hoạt động thú y7500
25Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
26Xây dựng công trình thủy4291
27Phá dỡ4311
28Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
29Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
30Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
31Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
32Xây dựng nhà không để ở4102
33Xây dựng công trình khai khoáng4292
34Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
35Chăn nuôi gia cầm0146
36Hoạt động dịch vụ chăn nuôi0162

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y BIOMAXVET (Tên nước ngoài: BIOMAXVET VETERINARY MEDICINE COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 4601556977, được thành lập ngày 01/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại xóm 2, Xã Tân Phú, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Văn Bản

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y TÂN PHÚ

Mã số thuế: 0313485698

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y TRÀNG AN

Mã số thuế: 0107636856

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y TRUNG TÍN

Mã số thuế: 0312214913

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y THÀNH NAM

Mã số thuế: 3603641217

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y SONG VIỆT

Mã số thuế: 1201527221

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y SAO VIỆT

Mã số thuế: 2901591489

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y NĂM THÁI

Mã số thuế: 0102010327

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y NAM DŨNG

Mã số thuế: 0107322313

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y MỸ VIỆT

Mã số thuế: 0309913887

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y LONG HƯNG

Mã số thuế: 0313510111

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y LONG DŨNG

Mã số thuế: 0106079761

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y IQ VINAVET

Mã số thuế: 0601177273

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y HÀO PHÁT

Mã số thuế: 6300324743

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y HHVET

Mã số thuế: 1001207520

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y GAV

Mã số thuế: 0801330088

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y DR.DUC

Mã số thuế: 2901957091

Tìm thông tin Doanh nghiệp