Ngành nghề kinh doanh

1Trồng lúa01110
2Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác01120
3Trồng cây lấy củ có chất bột01130
4Trồng cây lấy sợi01160
5Trồng cây có hạt chứa dầu01170
6Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
7Trồng rau các loại01181
8Trồng đậu các loại01182
9Trồng hoa, cây cảnh01183
10Trồng cây hàng năm khác01190
11Trồng cây ăn quả0121
12Trồng nho01211
13Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới01212
14Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác01213
15Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo01214
16Trồng nhãn, vải, chôm chôm01215
17Trồng cây ăn quả khác01219
18Trồng cây lấy quả chứa dầu01220
19Trồng cây điều01230
20Trồng cây hồ tiêu01240
21Trồng cây cao su01250
22Trồng cây cà phê01260
23Trồng cây chè01270
24Trồng cây gia vị, cây dược liệu0128
25Trồng cây gia vị01281
26Trồng cây dược liệu01282
27Trồng cây lâu năm khác01290
28Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp01300
29Chăn nuôi trâu, bò01410
30Chăn nuôi ngựa, lừa, la01420
31Chăn nuôi dê, cừu01440
32Chăn nuôi lợn01450
33Chăn nuôi gia cầm0146
34Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm01461
35Chăn nuôi gà01462
36Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng01463
37Chăn nuôi gia cầm khác01469
38Chăn nuôi khác01490
39Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp01500
40Hoạt động dịch vụ trồng trọt01610
41Hoạt động dịch vụ chăn nuôi01620
42Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch01630
43Xử lý hạt giống để nhân giống01640
44Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan01700
45Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
46Ươm giống cây lâm nghiệp02101
47Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ02102
48Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa02103
49Trồng rừng và chăm sóc rừng khác02109
50Khai thác gỗ02210
51Khai thác lâm sản khác trừ gỗ02220
52Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác02300
53Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp02400
54Khai thác thuỷ sản biển03110
55Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt1010
56Chế biến và đóng hộp thịt10101
57Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác10109
58Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
59Chế biến và đóng hộp thuỷ sản10201
60Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh10202
61Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô10203
62Chế biến và bảo quản nước mắm10204
63Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác10209
64Chế biến và bảo quản rau quả1030
65Chế biến và đóng hộp rau quả10301
66Chế biến và bảo quản rau quả khác10309
67Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật1040
68Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động, thực vật10401
69Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu10612
70Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa10500
71Xay xát và sản xuất bột thô1061
72Xay xát10611
73Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột10620
74Sản xuất các loại bánh từ bột10710
75Sản xuất đường10720
76Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo10730
77Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự10740
78Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn10750
79Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu10790
80Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản10800
81Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh11010
82Sản xuất rượu vang11020
83Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia11030
84Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng1104
85Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai11041
86Sản xuất đồ uống không cồn11042
87Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
88Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ16291
89Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện16292
90Sản xuất bột giấy, giấy và bìa17010
91Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
92Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa17021
93Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn17022
94Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu17090
95In ấn18110
96Dịch vụ liên quan đến in18120
97Sao chép bản ghi các loại18200
98Sản xuất than cốc19100
99Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế19200
100Sản xuất hoá chất cơ bản20110
101Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ20120
102Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh2013
103Sản xuất plastic nguyên sinh20131
104Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh20132
105Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp20210
106Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh2023
107Sản xuất mỹ phẩm20231
108Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh20232
109Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu20290
110Sản xuất sợi nhân tạo20300
111Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá3530
112Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí35301
113Sản xuất nước đá35302
114Khai thác, xử lý và cung cấp nước36000
115Đại lý, môi giới, đấu giá4610
116Đại lý46101
117Môi giới46102
118Đấu giá46103
119Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
120Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
121Bán buôn hoa và cây46202
122Bán buôn động vật sống46203
123Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
124Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
125Bán buôn gạo46310
126Bán buôn thực phẩm4632
127Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
128Bán buôn thủy sản46322
129Bán buôn rau, quả46323
130Bán buôn cà phê46324
131Bán buôn chè46325
132Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
133Bán buôn thực phẩm khác46329
134Bán buôn đồ uống4633
135Bán buôn đồ uống có cồn46331
136Bán buôn đồ uống không có cồn46332
137Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
138Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
139Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
140Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
141Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
142Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
143Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
144Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
145Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
146Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
147Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
148Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
149Bán buôn cao su46694
150Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
151Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
152Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
153Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
154Bán buôn tổng hợp46900
155Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
156Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
157Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại47191
158Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47199
159Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
160Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
161Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
162Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
163Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
164Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
165Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
166Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
167Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
168Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
169Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
170Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
171Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
172Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
173Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
174Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
175Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722
176Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
177Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
178Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
179Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
180Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
181Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
182Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
183Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
184Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
185Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
186Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ4781
187Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ47811
188Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ47812
189Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ47813
190Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ47814
191Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
192Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
193Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
194Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
195Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
196Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
197Vận tải đường ống49400
198Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
199Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
200Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
201Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
202Bốc xếp hàng hóa5224
203Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
204Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
205Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
206Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
207Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
208Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
209Khách sạn55101
210Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
211Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
212Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104
213Cơ sở lưu trú khác5590
214Ký túc xá học sinh, sinh viên55901
215Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm55902
216Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu55909
217Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
218Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
219Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
220Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
221Dịch vụ ăn uống khác56290
222Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
223Quán rượu, bia, quầy bar56301
224Dịch vụ phục vụ đồ uống khác56309
225Xuất bản sách58110
226Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ58120
227Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ58130
228Hoạt động xuất bản khác58190
229Xuất bản phần mềm58200
230Cho thuê xe có động cơ7710
231Cho thuê ôtô77101
232Cho thuê xe có động cơ khác77109
233Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
234Cho thuê băng, đĩa video77220
235Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
236Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
237Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
238Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
239Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
240Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
241Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
242Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
243Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại-hhk (Tên nước ngoài: HHK INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 2400874133, được thành lập ngày 23/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Hương Thịnh, Xã Quang Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Đăng Hưng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp