Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
2Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
3Bán buôn xe có động cơ khác45119
4Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
5Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
6Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45131
7Đại lý xe có động cơ khác45139
8Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
9Vận tải hành khách đường bộ khác4932
10Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
11Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
12Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
13Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
14Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
15Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
16Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
17Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
18Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
19Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
20Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
21Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
22Vận tải đường ống49400
23Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
24Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
25Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
26Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
27Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
28Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
29Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
30Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
31Bốc xếp hàng hóa5224
32Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
33Bưu chính53100
34Chuyển phát53200
35Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
36Dịch vụ đại lý tàu biển52291
37Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
38Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tmdv Ô Tô Miền Bắc (Tên nước ngoài: Northern Car Tmdv And Investment Joint Stock Company), Mã số thuế: 0109531979, được thành lập ngày 25/02/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 2/1 ngách 1, ngõ 344, Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trương Đại Đồng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp