Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
2Hoạt động nhiếp ảnh74200
3Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
4Photo, chuẩn bị tài liệu82191
5Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác82199
6Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi82200
7Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
8Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng82910
9Dịch vụ đóng gói82920
10Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
11Hoạt động kiến trúc71101
12Hoạt động đo đạc bản đồ71102
13Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
14Quảng cáo73100
15Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
16Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
17Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
18Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
19Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
20Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Tây Bắc (Tên nước ngoài: Tay Bac Investment And Consulting Joint Stock Company), Mã số thuế: 0109463510, được thành lập ngày 22/12/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 4, Tòa nhà số 87 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trương Văn Hữu

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp