Ngành nghề kinh doanh

1Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
2Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
3Sản xuất khác chưa được phân vào đâu32900
4Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
5Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
6Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
8Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Song Sim (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Thương Mại Song Sim), Mã số thuế: 0801246894, được thành lập ngày 30/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Hảo Thôn, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Chí

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN TIÊN

Mã số thuế: 4001225211

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN P.T

Mã số thuế: 0601210668

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÁU SEN

Mã số thuế: 1001164806

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SWENCORE

Mã số thuế: 0316520252

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SUNNY

Mã số thuế: 0314963918

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SUNKIDS

Mã số thuế: 0901089250

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SUNGHO

Mã số thuế: 0316421685

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SUBA CNC

Mã số thuế: 2301131088

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI STAR MOON

Mã số thuế: 0314869591

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ST LAND

Mã số thuế: 0109627007

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SPACETRIC

Mã số thuế: 0316901032

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SOUTH GLORY

Mã số thuế: 5400487394

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SOPHIE

Mã số thuế: 0109659760

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SONG TÂM

Mã số thuế: 0108194047

Tìm thông tin Doanh nghiệp