Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
2Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
3Bán buôn xe có động cơ khác45119
4Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
5Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
6Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45131
7Đại lý xe có động cơ khác45139
8Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
9Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
10Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
11Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
12Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
13Bán mô tô, xe máy4541
14Bán buôn mô tô, xe máy45411
15Bán lẻ mô tô, xe máy45412
16Đại lý mô tô, xe máy45413
17Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy45420
18Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
19Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45431
20Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45432
21Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45433
22Bán buôn thực phẩm4632
23Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
24Bán buôn thủy sản46322
25Bán buôn rau, quả46323
26Bán buôn cà phê46324
27Bán buôn chè46325
28Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
29Bán buôn thực phẩm khác46329
30Bán buôn đồ uống4633
31Bán buôn đồ uống có cồn46331
32Bán buôn đồ uống không có cồn46332
33Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
34Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
35Bán buôn vải46411
36Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
37Bán buôn hàng may mặc46413
38Bán buôn giày dép46414
39Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
40Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
41Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
42Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
43Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
44Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
45Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
46Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
47Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
48Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
49Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
50Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
51Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
52Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
53Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
54Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
55Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
56Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
57Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
58Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
59Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
60Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
61Bán buôn dầu thô46612
62Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
63Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
64Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
65Bán buôn quặng kim loại46621
66Bán buôn sắt, thép46622
67Bán buôn kim loại khác46623
68Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
69Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
70Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
71Bán buôn xi măng46632
72Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
73Bán buôn kính xây dựng46634
74Bán buôn sơn, vécni46635
75Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
76Bán buôn đồ ngũ kim46637
77Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
78Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
79Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
80Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
81Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
82Bán buôn cao su46694
83Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
84Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
85Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
86Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
87Bán buôn tổng hợp46900
88Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
89Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
90Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại47191
91Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47199
92Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
93Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
94Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
95Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
96Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
97Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
98Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
99Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
100Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
101Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
102Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
103Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
104Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
105Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
106Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
107Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh47511
108Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh47519
109Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
110Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
111Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
112Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
113Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
114Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
115Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
116Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
117Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
118Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
119Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
120Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
121Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
122Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
123Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
124Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
125Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
126Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
127Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
128Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
129Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
130Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
131Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
132Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
133Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722
134Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
135Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
136Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
137Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
138Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
139Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
140Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
141Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
142Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
143Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
144Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
145Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh47741
146Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh47749
147Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ4781
148Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ47811
149Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ47812
150Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ47813
151Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ47814
152Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ4782
153Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ47821
154Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ47822
155Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ47823
156Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ4789
157Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ47891
158Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ47892
159Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ47893
160Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ47899
161Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet47910
162Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu47990
163Vận tải hành khách đường sắt49110
164Vận tải hàng hóa đường sắt49120
165Vận tải bằng xe buýt49200
166Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
167Khách sạn55101
168Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
169Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
170Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104
171Cơ sở lưu trú khác5590
172Ký túc xá học sinh, sinh viên55901
173Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm55902
174Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu55909
175Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
176Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
177Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
178Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
179Dịch vụ ăn uống khác56290
180Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
181Quán rượu, bia, quầy bar56301
182Dịch vụ phục vụ đồ uống khác56309
183Xuất bản sách58110
184Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ58120
185Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ58130
186Hoạt động xuất bản khác58190
187Xuất bản phần mềm58200
188Cho thuê xe có động cơ7710
189Cho thuê ôtô77101
190Cho thuê xe có động cơ khác77109
191Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
192Cho thuê băng, đĩa video77220
193Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Sunny (Tên nước ngoài: Sunny Trading Company Limited), Mã số thuế: 0314963918, được thành lập ngày 03/04/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại P702A Tầng 7, Tòa Nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thụy Thảo Trang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN TIÊN

Mã số thuế: 4001225211

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN P.T

Mã số thuế: 0601210668

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÁU SEN

Mã số thuế: 1001164806

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SWENCORE

Mã số thuế: 0316520252

Tìm thông tin Doanh nghiệp